اسلایدشو شیشه ای

شناسه قالب : 279
26 متن
13 تصویر
0 ویدیو
59 ثانیه
معرفی قالب
با اسلایدشو براق مجموعه عکس ها و خاطرات گرانبهای خود را در یک ویدیو ماندگار کنید! به سادگی تصاویرخود را بارگذاری و متن را ویرایش کنید.ایده آل برای اسلایدشو عاشقانه، روزمره، ازدواج و ...!همین الان ویدیو خودتو بساز.
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری