استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 283
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب استوری اینستاگرام برای اعلامیه های فروش، تبلیغات مدلینگ و موارد دیگر مناسب است. عکس و متن خود را جایگزین کنید و از تماشای استوری خود لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری