قالب تیزر تبلیغاتی مکعبی

شناسه قالب : 2834
23 متن
12 تصویر
0 ویدیو
74 ثانیه
معرفی قالب

تیزر تبلیغاتی مکعبی با تم سه بعدی برای تبلیغات شرکتی، معرفی محصول، فروشگاهی و … مناسب است و میتواند تاثیر مثبتی روی مخاطبان شما بگذارد. برای ساخت این ویدیو کافیست عکس و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید و از دیدن نتیجه لذت ببرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها