قالب لوگو موشن استخر توپ

شناسه قالب : 2883
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
6 ثانیه
معرفی قالب

لوگوموشن استخر توپ در فضایی رنگارنگ و سه بعدی لوگوی شما را نمایش می دهد. این قالب برای تبلیغات فروشگاه ها، شهربازی، اسباب بازی فروشی ها و … مناسب است. برای ساخت این ویدیو کافیست محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید و از دیدن نتیجه کار خود لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری