تیزر معرفی شرکت

شناسه قالب : 293
18 متن
1 تصویر
0 ویدیو
نامحدود
معرفی قالب
این قالب برای نمایش های تلویزیونی، پیش پرده سینمایی یا هر ارائه دیگر مناسب است. به راحتی متن و لوگوی خود را جایگزین کنید و در عرض چند دقیقه ویدیوی حرفه ای خود را دریافت کنید. امتحانش کن!
این قالب تغییر پذیر است (امکان حذف و جابه جایی اسلایدها)
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری