استوری تبلیغاتی

شناسه قالب : 301
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام خود را با این قالب جذاب ایجاد کنید. عکاسان، رسانه های مد، مغازه ها، فروشگاه ها و هر کسی که می خواهد کانال های رسانه ای خود را افزایش دهد می تواند از این قالب استفاده کند.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها