استوری تبلیغاتی

شناسه قالب : 320
3 متن
4 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با این قالب استوری اینستاگرام زیبا عکس های خود را نمایش دهید. مناسب برای ارائه محصولات، عکاسان، صنعت مد و... . عکس های خود را به راحتی جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت کنید. امتحانش کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری