اسلایدشو روز مادر

شناسه قالب : 384
9 متن
8 تصویر
0 ویدیو
نامحدود
معرفی قالب

با ساخت اسلایدشو، روز مادر را به روشی خاص تبریک بگویید. عکس و متن خود را جایگزین کنید و از دیدن ویدیوی خود لذت ببرید.

این قالب تغییر پذیر است (امکان حذف و جابه جایی اسلایدها)
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری