قالب لوگو موشن سنگ های سیاه

شناسه قالب : 405
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
18 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن سنگ های سیاه به لوگوی خود جلوه ای سینمایی و ویژه ببخشید. لوگوی خودرا بارگذاری کرده و متن را ویرایش کنید.مناسب برای ارائه ، مقدمه فیلم ها، تبلیغات تلویزیونی و … همین الان لوگوموشن خودتو بساز.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها