تیزر نویزدار درخشان

شناسه قالب : 414
16 متن
1 تصویر
0 ویدیو
27 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت تیزر تبلیغاتی، شرکت یا برند خود را به صورت حرفه ای به دیگران معرفی کنید. فقط متن و لوگوی خود را جایگزین و در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری