لوگو موشن قطعات

شناسه قالب : 418
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
10 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن قطعات، لوگوی خود را به صورت یک انیمیشن سینمایی همراه با جلوه های خاص نمایش دهید. به راحتی لوگوی خود را بارگزاری و متن را ویرایش کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری