قالب لوگو موشن رنگین کمان

شناسه قالب : 422
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

لوگوموشن رنگین کمان یک انیمیشن رنگارنگ از ذرات پر جنب و جوش است که می توانید از آن برای نشان دادن لوگوی شرکت خود و تبلیغات در تمام رسانه های اجتماعی و سایر موارد استفاده کنید.

 

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری