قالب لوگو موشن دنباله های رنگی

شناسه قالب : 444
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن دنباله های رنگی به لوگوی خود جلوه ای خاص بدهید. کافیست لوگو و متن خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری