قالب پست تبلیغاتی

شناسه قالب : 457
3 متن
0 تصویر
0 ویدیو
20 ثانیه
معرفی قالب

قالب پست تبلیغاتی یک قالب جذاب برای توضیح کسب و کارتان در قالب پست اینستاگرامی

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها