قالب لوگو موشن طبیعت

شناسه قالب : 461
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
7 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن طبیعت سال جدید و عید نوروز را به صورت ویژه تبریک بگویید. لوگو و متن خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید. 

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری