قالب تیزر تبریک نوروز

شناسه قالب : 465
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
30 ثانیه
معرفی قالب

با قالب تیزر تبریک نوروز به زیبایی تبریک بگویید و درکنار آن برند خود را به بهترین شکل ممکن در این ایام معرفی کنید

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری