قالب پست معرفی

شناسه قالب : 486
3 متن
0 تصویر
0 ویدیو
16 ثانیه
معرفی قالب

با این قالب پست اینستاگرام زیبا و جذاب توضیحات خود را به شکلی متفاوت به نمایش بگذارید.متن را ویرایش کنید و از نتیجه لذت ببرید.همین الان امتحان کنید

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری