لوگوموشن فناوری

شناسه قالب : 49
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
14 ثانیه
معرفی قالب
با ساخت این لوگوموشن به بینندگان قدرت نام تجاری خود را نشان دهید.در عرض چند دقیقه تنها لوگوی خود را بارگزاری کرده و ویدیوی خروجی را دریافت کنید.مناسب برای تبلیغات سینمایی و شرکتی .همین الان امتحان کنید!
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری