قالب لوگو موشن آرایشی

شناسه قالب : 491
3 متن
0 تصویر
0 ویدیو
8 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن آرایشی، سالن زیبایی خود را تبلیغ کنید. قالب را به دلخواه خود ویرایش کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری