تیزر شرکتی 2

شناسه قالب : 56
39 متن
13 تصویر
0 ویدیو
66 ثانیه
معرفی قالب
این قالب آماده به خوبی شرکت، کار و پروژه هایتان را معرفی میکند. علاوه بر این ، این پروژه برای یک مقدمه یا ارائه کامل برای شرکت شما مناسب است. به راحتی می توانید آن را شخصی سازی کنید و ویدیوی خود را بسازید.همین الان رایگان امتحان کنید!
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری