قالب تیزر رمضان کریم

شناسه قالب : 588
5 متن
1 تصویر
0 ویدیو
26 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت تیزر رمضان کریم فرا رسیدن ماه رمضان را به مخاطبانتان تبریک بگویید. این تیزر در فضای مسجد و با آهنگی دلنشین حس خوبی را به دیگران منتقل می کند. کافیست متن را ویرایش و لوگوی خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید. رایگان امتحانش کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری