قالب استوری محصولات آرایشی

شناسه قالب : 666
10 متن
4 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

شما می توانید با استفاده از این قالب محصولات خود را به شیوه ای متفاوت و انیمیشنی زیبا به نمایش بگذارید. برای معرفی محصول خود کافیست تصاویر و متن های خود را تغییر دهید و ویدیوی خود را دریافت کنید .

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری