قالب تیزر تبلیغاتی انتخابات

شناسه قالب : 841
12 متن
5 تصویر
0 ویدیو
30 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت تیزر تبلیغاتی انتخابات به سادگی و به صورت ویژه کاندید دلخواه خود را معرفی کنید و نظر مخاطبین خود را به نامزد انتخابات خود جلب کنید.همین الان تصاویر خود را بارگذاری و متن ها را ویرایش کنید و ویدیوی تبلیغاتی خود را به سادگی بسازید.همین الان امتحان کن.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری