قالب استوری اسلایدی

شناسه قالب : 844
4 متن
8 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اسلایدشو به سادگی به صورت خاص تصاویر شما را به نمایش میگذارد و دنبال کنندگان شما را متحیر میسازد. تصاویر خود را بارگذاری و متن ها را ویرایش کنید و از نتیجه لذت ببرید.همین الان با قالب استوری اینستاگرام اسلایدشو، استوری خودتو بساز!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری