قالب پست لوازم الکتریکی

شناسه قالب : 941
9 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب پست اینستاگرام لوازم الکتریکی برای معرفی محصول، تبلیغات فروشگاهی، لوازم دیجیتال و الکتریکی و … مناسب است. با ساخت پست های جذاب برای اینستاگرام خود دنبال کنندگان خود را افزایش دهید و محصولات خود را تبلیغ کنید. تصویر  مورد نظر خود را آپلود و متن ها را ویرایش کنید و موسیقی دلخواه را بارگزاری کنید تا در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری