قالب پست آژانس سئو

شناسه قالب : 1031
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب پست اینستاگرام، پست های ویدیویی جذابی برای پیج خود بسازید و تاثیرگزاری محتوای خود را بیشتر کنید. قالب آژآنس سئو برای پست های شرکتی، تبلیغاتی، دیجیتال مارکتینگ و … مناسب است. قالب را شخصی سازی کرده و خروجی بگیرید و ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری