با پر کردن فرم زیر با ما همکاری کنید.

همکاری با ما

همکاری با تیم ویدیتور در زمینه های مختلف

  • ساخت قالب استوری موشن
  • ساخت قالب پست اینستاگرام
  • ساخت قالب لوگو موشن
  • ساخت قالب موشن گرافیک
  • ساخت قالب ریلز اینستاگرام