قالب استوری پزشکی

شناسه قالب : 1122
4 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب استوری اینستاگرام پزشکی می توانید روز پزشک، روز پرستار، بهداشت و … را تبریک بگویید و از این طریق به صورت ویژه از کادر سلامت تشکر کنید. متن مورد نظر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید در عرض چند دقیقه ویدیوی شما آماده است.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری