قالب اسلایدشو شیشه ای

شناسه قالب : 1128
16 متن
15 تصویر
0 ویدیو
58 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت اسلایدشو خاطرات خود را ماندگار کنید. قالب اسلایدشو شیشه ای برای عکس های خانوداگی، مسافرتی، دوستانه و… مناسب است. شما می توانید با استفاده از این قالب حتی خدمات یا محصولاتی که ارائه می دهید و یا کسب وکار خود را نیز تبلیغ کنید. تصاویر خود را جایگزین و متن ها را ویرایش کنید و موسیقی را تغییر دهید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری