قالب استوری لوازم تحریر

شناسه قالب : 1136
3 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام  لوازم تحریر یک قالب شاد جذاب  است .شما با استفاده از این قالب می توانید فروشگاه های لوازم تحریر، هنری و … را به مخاطبان خود معرفی کنیدو باعث افزایش مخاطبین خود شوید. کافیست متن مورد نظر درباره ی فروشگاه خود را بنویسید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری