قالب اسلایدشو ترحیم

شناسه قالب : 1148
7 متن
3 تصویر
0 ویدیو
69 ثانیه
معرفی قالب

با قالب اسلایدشو ترحیم تصاویر عزیزان خود را در خاطر سایر بازماندگان جاودان کنید و آن ها از این مصیبت بزرگ با خبر کنید. همینطور میتوانید با ساخت اسلایدشو ترحیم خود را در غم و اندوه دیگران شریک کرده و باعث تسلای دل بازماندگان شوید. فقط کافیست تصاویر را آپلود کنید و متن ها را ویرایش کنید. با ساخت اسلایدشو آنلاین ترحیم مخاطبین خود را تحت تاثیر قرار دهید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها