قالب انیمیشن ویکتور

شناسه قالب : 1209
14 متن
1 تصویر
0 ویدیو
45 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت تیزر تبلیغاتی کسب وکار خود را به دیگران معرفی کنید. قالب انیمیشن ویکتور به صورت جذاب وبا مزه ای کسب وکار شما را تبلیغ می کند و مخاطبان شما را افزایش می دهد. متن ها را ویرایش کنید و موسیقی را تغییر دهید و ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها