قالب استوری فانتزی

شناسه قالب : 1217
3 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

ساخت استوری یکی از راه افزایش دنبال کنندگان شماست. قالب استوری اینستاگرام یک قالب فانتزی و پویا است که به استوری های شما جلوه خاصی می بخشد و تاثیر شگفتی در مخاطبان شما ایجاد می کند. متن دلخواه خود را جایگزین کنید و در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها