قالب استوری ساده

شناسه قالب : 1280
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب استوری اینستاگرام در عین سادگی کاربرد زیادی دارد و می تواند برای موضوعات مختلف مورد استفاده قرار گیرد. تصویر و متن مورد نظر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها