قالب استوری تسلیت رحلت پیامبر(ص)

شناسه قالب : 1292
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب استوری اینستاگرام، رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) و امام حسن مجتبی (ع) را به مخاطبان و دنبال کنندگان خود تسلیت بگویید. متن ها را ویرایش و لوگوی خود را بارگذاری کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری