قالب پست چیپس میوه

شناسه قالب : 1331
5 متن
2 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب پست اینستاگرام، پست های جذاب و خیره کننده ای برای اینستاگرام خود بسازید و دنبال کنندگان خود را افزایش دهید. قالب پست چیپس میوه برای معرفی محصولات، تبلیغات فروشگاهی و … مناسب است. تصاویر و متن های خود را جایگزین کنید و در صورت نیاز موسیقی را تغییر دهید و در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری