لوگوموشن خطوط طلایی

شناسه قالب : 141
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
10 ثانیه
معرفی قالب
این قالب که از روبان های طلایی در اندازه های مختلف تشکیل شده، لوگوی شما را به سبکی جالب نمایش می دهد. به راحتی لوگو و متن خود را جایگزین کنید و از ویدیوی خود لذت ببرید!
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری