قالب استوری کتاب و کتابخوانی

شناسه قالب : 1442
4 متن
2 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری روز کتاب و کتابخوانی قالبی بسیار زیبا و جذابی است. با استفاده از این قالب شما میتوانید این روز را به مخاطبان خود تبریک بگویید .پیشاپیش روز کتاب و کتابخوانی را بر شما دوستداران کتاب تبریک میگوییم.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری