قالب استوری ولادت امام حسن عسکری(ع)

شناسه قالب : 1444
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب استوری اینستاگرام برای تبریک ولادت امام حسن عسکری(ع) و اعیاد مذهبی بسیار مناسب است. تصویر خود را بارگزاری و متن ها را ویرایش کنید و خروجی بگیرید و ویدیوی خود را با مخاطبانتان به اشتراک بگذارید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری