قالب پست معرفی محصول

شناسه قالب : 1458
3 متن
8 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب پست اینستاگرام با داشتن 8جایگاه تصویر قالب مناسبی برای معرفی محصولات از جمله عطر وادکلن، لوازم آرایشی، پوشاک، کیف، کفش و… است. تصاویر خود را بارگذاری کنید و متن ها را تغییر دهید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری