قالب استوری جمعه سیاه

شناسه قالب : 1483
8 متن
4 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام جمعه سیاه برای معرفی محصولات و کسب و کار شما مناسب است. متن ها و تصاویر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. با ساخت این قالب استوری های خیره کننده ای برای اینستاگرام خود بسازید و دنبال کنندگان خود را شگفت زده کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری