قالب استوری تبریک روز پرستار

شناسه قالب : 1526
4 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری تبریک روز پرستار قالبی بسیار زیبا و شیک می باشد. شما با استفاده از این قالب میتوانید این روز خجسته را به کادر درمان و پرستاران  تبریک بگویید. کافیست متن مورد نظر خود را جایگذاری کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری