قالب تیزر تبریک کریسمس

شناسه قالب : 1599
9 متن
1 تصویر
0 ویدیو
31 ثانیه
معرفی قالب

قالب تیزر تبریک کریسمس برای تبریک سال نو میلادی و کریسمس مناسب است. با ساخت این قالب آغاز سال میلادی را به مخاطبان خود تبریک بگویید و همچنین برند خود را تبلیغ کنید. متن ها را ویرایش و لوگوی خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. (این قالب دو سایز افقی و مربع دارد)

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری