قالب استوری تبریک سال نو میلادی

شناسه قالب : 1605
5 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب استوری اینستاگرام برای تبریک کریسمس و سال نو میلادی بسیار مناسب است. متن ها و لوگوی خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید و ویدیوی خود را با مخاطبانتان به اشتراک بگذارید و از این طریق مشتریان خود را افزایش دهید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری