قالب استوری میوه فروشی

شناسه قالب : 1610
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب استوری اینستاگرام برای نمایش محصولات مختلف از جمله میوه، پوشاک، کفش و… مناسب است. با ساخت این قالب استوری های جذابی برای پیج اینستاگرام خود بسازید و دنبال کنندگان خود را افزایش دهید. متن و تصویر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید و ویدیوی خود را در عرض چند دقیقه دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری