قالب استوری پاستیلی

شناسه قالب : 1648
1 متن
3 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام پاستیلی برای معرفی و نمایش محصولات شما مناسب است. با ساخت این قالب استوری های جذابی برای اینستاگرام خود بسازید. متن و تصاویر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری