قالب استوری روز مادر

شناسه قالب : 1664
3 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با استفاده از قالب استوری اینستاگرام روز مادر به سادگی و زیبایی این روز عزیز را به مادر و همسر خود تبریک بگویید. متن ها را به دلخواه ویرایش و ویدیوی خود را دریافت کنید. همین الان رایگان ویدیوی خودتو بساز!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری