قالب استوری فروش ماسک

شناسه قالب : 1703
8 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب استوری اینستاگرام استوری های جذابی برای پیج خود بسازید و از این طریق مشتریان و فروش خود را افزایش دهید. کافیست متن مورد نظر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری