قالب اسلایدشو روز پدر

شناسه قالب : 1727
8 متن
7 تصویر
0 ویدیو
35 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت اسلایدشو، روز پدر و روز مرد را به صورت ویژه تبریک بگویید. اسلایدشو روز پدر قالبی بامزه و درعین حال جذاب است، شما می توانید تصاویر خود را جایگزین و متن ها را ویرایش کنید و خروجی بگیرید و از این طریق خاطرات خود را ثبت و ماندگار کنید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری