قالب لوگو موشن تبریک ولنتاین

شناسه قالب : 1733
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
13 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن برند خود را به دیگران معرفی کنید و لوگوی خود را نمایش دهید. این قالب برای تبریک ولنتاین، اعیاد مختلف و … مناسب است. لوگو و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری